Thursday Nov 17, 2022

004 Akt urodzenia. Adopcja - to danie sobie i dziecku szansę na miłość

Zagadnieniem „Akt urodzenia” kończymy cykl rozmów wokół pierwszej litery alfabetu Adopcyjnego ABC. Jak taki akt sporządza się w sytuacji, gdy dziecko  zostaje odnalezione np. w Oknie Życia, a jego rodzice biologiczni nie zostawili żadnych informacji o narodzinach maluszka? W takiej sytuacji wyjaśniamy, na kim spoczywa obowiązek dopełnienia tego wymogu w Urzędzie Stanu Cywilnego. W trakcie audycji pojawia się również świadectwo taty, który dzieli się swoim doświadczeniem drogi, dojrzewania do decyzji o adopcji. Zapraszam na rozmowę z Żanetą Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie i psycholog Justyną Pietrzycą-Reterską.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320