Thursday Dec 01, 2022

005 Biologiczni rodzice

Druga litera „Adopcyjnego ABC” to B. Pod jej kształtem zapisaliśmy treść rozważań wokół hasła biologiczni rodzice. Ich obecność w procesie adopcyjnym nie ma charakteru fizycznego, ale bez nich nie można byłoby mówić o adopcji.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320