Monday Dec 12, 2022

010 Diagnoza

Jednym z koniecznych dokumentów w procedurze adopcyjnej – po stronie kandydatów – jest sporządzenie diagnozy, zresztą coś podobnego dotyczy także dziecka oczekującego na „nowych” rodziców. Czy diagnoza to zestaw skomplikowanych badań, które trzeba przejść? Na to pytanie jak też i inne otrzymają Państwo odpowiedź w rozmowie z Żanetą Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie i psycholog Katarzyną Jasińską. Zapraszam!

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320