Monday Dec 12, 2022

011 Dom dziecka

Dom dziecka jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej. Nasze wyobrażenia o tych miejsca bywają różne, często nie przystające do dzisiejszej rzeczywistości. Od jakiegoś czasu istnieje przepis, który wyraźnie określa kiedy dziecko może trafić do domu dziecka, a kiedy nie można go tam umieścić. I co w takim przypadku? Odpowiedź odnajdą Państwo w kolejnym podkaście Adopcyjne ABC Dom dziecka.

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320