Friday Feb 03, 2023

021 Jawność adopcji cz.2

Kontynuujemy zagadnienie pt.: Jawność adopcji, ale w ujęciu „społecznym”. Na kolejny podcast Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oddział ds. Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie zapraszają Żanetą Janik, kierownik ośrodka i psycholog Justyna Pietrzyca-Reterska. 

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20240320